Юрист з питань підзвітності та воєнних злочинів

Описание

Співробітник є експертом з кримінального права/кримінального процесу та помічником постійного юридичного радника (RLA) Управління розвитку, допомоги та підготовки прокурорів за кордоном (OPDAT) Департаменту юстиції США.Фахівець буде ділитись своїми юридичними знаннями та надавати підтримку RLA:- Надавати юридичні висновки, проводити правові дослідження та правовий аналіз; пропонувати юридичну експертизу.- Визначати та організовувати можливості для проведення тренінгів та консультацій;- Забезпечувати планування та логістику для існуючих програм тренінгів та розбудови потенціалу шляхом пошуку місця проведення, доповідачів, складання порядку денного, забезпечення друкованих та цифрових матеріалів для курсів, складання звітів про проведені заходи, а також шляхом моніторингу ефективності курсів та показників результатів, підготовки інших програмних звітів, а також шляхом складання та ведення цифрових файлів про ці заходи.- Координувати свою діяльність зі штаб-квартирою OPDAT у Вашингтоні, округ Колумбія, а також з іншими RLA та юристами;- Ретельно відстежувати та аналізувати розвиток правової та кримінальної політики у сфері боротьби з корупцією та системи правосуддя загалом.Посадова особа підпорядковується безпосередньо RLA OPDAT, але тісно координує свою діяльність зі штаб-квартирою OPDAT. За необхідності буде представляти Посольство. Він/вона розвиває та підтримує зовнішні контакти, в тому числі на високому рівні у сфері верховенства права/антикорупції, зокрема в органах прокуратури, судової влади, слідчих органах та органах безпеки/міністерствах, неурядових організаціях, а також підтримує контакти в рамках міжнародних організацій, таких як Європейський Союз (ЄС), Організація Об'єднаних Націй (ООН), Рада Європи (РЄ) та Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).Необхідна кваліфікація:Освіта: Потрібна вища юридична освіта (магістр або спеціаліст)Досвід роботи: П'ять років досвіду роботи юристом у приватному секторі або в міжнародній чи державній організації.Знання мови: Вільне володіння (говоріння/читання/письмо) англійською та українською мовами є обов'язковим.Навички/знання:-Високорозвинені аналітичні здібності та навички письма, відмінні навички міжособистісного спілкування, навички ефективної комунікації.-Розуміння української системи правосуддя на рівні юридичного експерта.-Поглиблене знання країни та державних установ, а також бюрократичних процесів, політик та нормативних актів. Це передбачає високий рівень знань українських законів, політики, процедур та інституційних доктрин.-Поглиблене знання методів правових досліджень та правового аналізу для успішного вивчення складних тем і питань, пов'язаних з визначеними сферами програми.Для подання резюме запрошуємо перейти за посиланнямКінцевий термін подачі заявок: 25 грудня 2023 рокуAdministrative Management Specialist (Accountability and War Crimes Specialist)Position Description:Employee is a subject matter legal expert in criminal law/criminal procedure and is the aide to the Department of Justice Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) Resident Legal Advisor (RLA).The incumbent shares their legal expertise and supports the RLA in the following manner:- Provides legal opinions, legal research, and legal analysis; offers legal expertise.- Identifies and manages training and consultation opportunities; provides planning and logistics for existing training and capacity building programs by procuring venue, speakers, drafting agendas, securing print and digital media course materials, drafting After Action Reports, and by monitoring course performance and outcome metrics, producing other program reporting and by compiling and maintaining digital files on these activities.- Incumbent coordinates with OPDAT HQ in Washington D.C., and with other RLAs and Legal Specialists; closely monitors and analyzes legal and criminal justice policy developments in the anti-corruption and justice system space generally. The incumbent reports directly to the OPDAT RLA but coordinates closely with OPDAT HQ.- The incumbent represents the Embassy, when appropriate. S/he develops and maintains external contacts, including high-level contacts in the rule of law/anti-corruption space, including at the prosecutor’s offices, judiciary, investigative and security agencies/ministries, NGOs, and maintains contacts within international organizations such as the European Union (EU), United Nations (UN), Council of Europe (CoE), and the Financial Action Task Force (FATF).Qualifications required:Education: Master’s or Specialist degree in Law is requiredExperience: Five years of experience working as a lawyer in the private sector, or in an international or governmental organization.Language proficiency: Fluency (speaking/reading/writing) in English and Ukrainian is required.Skills/knowledge:- Highly developed analytical thinking abilities and writing skills, excellent interpersonal skills, effective communication skills are required.- Legal expert level understanding of the Ukrainian justice system.- Advanced knowledge of the host country and government institutions and bureaucratic processes, policies, and regulations.- This entails high-level knowledge of host government laws, policies, procedures, and institutional doctrines.- Advanced knowledge of legal research and legal analysis techniques to successfully study complex subjects and issues related to assigned program areas.To submit your CV, please follow the link

Посмотреть контакты →