Community Engagement and Accountability and Protection, Gender and Inclusion Officer

Описание

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Спеціаліст(а)/ ки із залучення, підзвітності, захисту, гендерних питань та інклюзії, який / яка: надаватиме підтримку Товариству Червоного Хреста України (ТУЧХ) у розвитку, залученні, інтеграції громад та їх підзвітності(CEA); допомагатиме розробляти стратегію та підходи і вести спеціальну діяльність, спрямовану на захист прав, дотримання гендерної рівності та принципів інклюзії (PGI), як невід’ємної частини надзвичайних операцій у довгострокових програм Товариства. Співробітник/-ця CEA/PGI підтримуватиме зусилля щодо впровадження надійного механізму зворотного зв’язку в рамках програм та операцій у надзвичайних ситуаціях. Важливою частиною цього механізму зворотного зв’язку буде забезпечення зворотного зв’язку для громад, які включатимуть відповідні процедури звітування та направлення. Співробітник/-ця CEA/PGI підтримуватиме впровадження політики зворотнього зв’язку URCS та інших політичних документів. Також стоятиме завдання нарощування потенціалу для виявлення ризиків захисту, включаючи ризики для безпеки дітей, сексуального та гендерного насильства, і вживання заходів для запобігання, пом’якшення та реагування на насильство, експлуатацію та жорстоке поводження. Посада передбачає надання стратегічних і технічних консультації та проведення тренінгів для нарощування потенціалу URCS для інтеграції більш системного підходу до CEA та PGI протягом усього програмного циклу та циклу управління ризиками стихійних лих. Це включатиме підтримку та сприяння впровадженню інноваційних підходів до обміну інформацією, участі громади та забезпечення комунікації щодо поведінки та соціальних змін і культури зворотного зв’язку.. Посадові обов’язки та відповідальність Скеровувати URCS щодо інтеграції та інституціоналізації CEA та PGI у стратегічних документах, забезпечуючи вбудовування PGI та CEA в усі процеси, політики, стратегії та інструменти в рамках Товариства Червоного Хреста України, щоб забезпечити адекватне впровадження на всіх рівнях у різних секторах – штаб-квартира, галузевий рівень. Це включає: встановлення та управління відповідним поєднанням двосторонніх каналів зв’язку з громадами, що відповідають місцевому контексту та культурним практикам; співпрацю з PMER, Branch Development та колегами з ІТ для покращення способів, у які спільноти можуть задавати запитання та ділитися своїми думками, рішеннями та потребами, шляхом встановлення відповідних механізмів зворотного зв’язку (запитання, чутки, пропозиції, занепокоєння, компліменти, скарги тощо) та навчання персоналу/волонтерів на першому місці діяти на основі відгуків і реагувати на них, а також забезпечувати участь громади в розробці та реалізації програми. Це включає положення щодо пересилання конфіденційних відгуків (наприклад, пов’язаних із кодексом поведінки/PSEA), забезпечення співпраці з PMER та колегами з програмних підрозділів для аналізу відгуків громади та інших даних спільноти (тобто, опитування сприйняття), гарантуючи їх використання для прийняття рішень і перегляду програми, а також надання пропозицій щодо можливостей продовження взаємодії з громадами, інформування та залучення їх у плани і дії щодо них; впевненість, що заходи та підходи CEA та PGI інтегровані в програмні та операційні плани та бюджети URCS та допоміжні програми та операції; тісна співпраця з галузевими колегами URCS та тематичними лідерами (здоров’я, PSS, WASH, засоби до існування, гуманітарна освіта, зменшення ризику стихійних лих, готівка, RCCE, розвиток філії), щоб допомогти їм визначити прогалини в їхньому підході до CEA та PGI та підтримати їх у вирішенні шляхом інтеграції та/або розширення відповідного поєднання підходів і заходів CEA та PGI; кооперація з менеджером із зворотного зв’язку та підрозділом PSS, щоб забезпечити наявність відповідних механізмів звітування та направлення; розширення зусиль із розбудови спроможності для інтеграції CEA та PGI у способи та підходи роботи URCS шляхом засвоєння навичок та знань для впровадження інструментів та підходів CEA та PGI місцевою мовою (українською та/або російською), впровадження цього у їхні регулярні програми та планування та проведення тренінгів, де це необхідно . Проведення діяльності з розбудови спроможності персоналу URCS, волонтерів і членів громади: формування розуміння та володіння PGI, підтримка впровадження мінімальних стандартів PGI, зниження ризиків PGI в операційному середовищі та створення стійкого місцевого потенціалу, включаючи розробку тренінгів електронного навчання , внесок у вимірювання та оцінку впливу CEA та PGI через навчання, що ґрунтується на фактах, шляхом оцінки та моніторингу рівня залученості громади через дослідження, дослідження впливу та тематичні дослідження у співпраці з колегами з PMER та RCCE; організація та ведення всіх записів і даних, пов’язаних із програмами, і надання звітів про діяльність за потреби; розробка/адаптація інструментів і документів, а також надання підтримки іншим підрозділам (PSS, засоби існування, гуманітарна освіта), необхідні для впровадження політики захисту дітей URCS; очолення робочої групи з PGI та CEA в URCS; забезпечення тісної співпраці та звітність перед Кластером захисту в Україні; спільна робота з представником IFRC CEA RoE та делегатом PGI RoE для забезпечення узгодженості та координації між зусиллями CEA та PGI в URCS, що включає забезпечення спільного розгортання глобальних структур і стандартів CEA та PGI в URCS; проведення моніторингових виїздів на поля. Вимоги до посади: Ступінь магістра (в галузі комунікації або соціальних/поведінкових наук, в тому числі, соціології, психології або медичної освіти, права та прав людини, міжнародних відносин) 2 роки досвіду спілкування з бенефіціарами, соціальної мобілізації, спілкування з громадами, залучення громади та підзвітності або спільноти для розвитку в регіоні та/або досвід роботи на посаді, пов’язаній із PGI, Досвід налаштування та управління підзвітністю систем громад (механізми зворотного зв’язку та скарг, системи відстеження чуток або процеси спільного планування). Досвід розробки та впровадження оцінок, громадських консультацій, досліджень, Продемонстрований досвід застосування стандартів і настанов гуманітарного захисту/ґендеру/доступності, Здатність включати пов’язані з PGI системи та процеси в операції та програми, беручи до уваги контекст. Досвід в організації в рамках Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або в міжнародній організації чи НУО. Знання, навички та мови: Сильні комунікативні навички та надійне знання інструментів обміну інформацією та вміння їх застосовувати. Високий рівень організованості, вміння працювати в команді. Хороші навички письмового та усного володіння англійською, українською та/або російською мовами. Здатність виконувати багато завдань і працювати в стресових умовах для дотримання термінів. Добре розуміння поточних розробок у сфері комунікації з громадами, поведінкових і соціальних наук, залучення громади та планування підзвітності та процесів, громадських засобів масової інформації; та/або тренінги/заходи, пов’язані з захистом, ґендером, інклюзією. Будь ласка, надсилайте своє резюме англійською мовою із зазначенням бажаного рівня заробітної плати разом із мотиваційним листом англійською мовою. Зважаючи на велику кількість запитів, ми зв’язуємося лише з тими кандидатами, які повністю відповідають вимогам вакансії.

Посмотреть контакты →