Старший фахівець з моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (Senior Officer, MEAL)

Описание

Міжнародний Медичний Корпус ніколи не вимагає від кандитатів внесків, платежів або інших грошових операцій. Якщо у зв'язку з працевлаштуванням на роботу у вас вимагають гроші, будь ласка, повідомте про це Міжнародному Медичному Корпусу на сайті для повідомлень про неправомірну поведінку.Опис вакансії Роль старшого фахівця з моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) полягає в підтримці кращої продуктивності та підзвітності шляхом впровадження заснованого на фактах управління програмами/проектами на польовому рівні з метою спрямування та покращення продуктивності. Старший фахівець з моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) надаватиме технічну підтримку в розробці методології та інструментів для забезпечення доступності чіткої та точної інформації на рівні програми/проекту за підтримки менеджера та керівника відділу Моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) в офісі. Старший фахівець моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) також відіграє важливу роль в управлінні даними та їх якістю, впроваджуючи систему Моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL), яка відповідає Глобальним рекомендаціям Моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання Міжнародного Медичного Корпусу, Мінімальним стандартам якості MEAL, а також керівним політикам і процедурам MEAL. Старший фахівець з моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) надаватиме технічну підтримку освітнім програмам та нарощуватиме потенціал на місцях шляхом покращення навчання та обміну знаннями в Міжнародному Медичному Корпусі, та з широкою гуманітарною громадою. Відповідальний за цю посаду також робитиме внесок у розробку проекту, включаючи підготовку та управління бюджетом Моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) та проектний дизайн для області виконання польових робіт.Щоб бути успішним на даній посаді, кандидат повинен виконувати основні обов’язки самостійно або ж необхідні особливі умови праці.Основні завдання і обов’язки Політика, інструкції та процедури Міжнародного Медичного КорпусуВпроваджувати Глобальні рекомендації з моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) стосовно усіх заходів MEAL на польовому рівні та забезпечувати функціональність інструкцій щодо моніторингу, оцінки та підзвітності на польовому рівні.Застосовувати та адаптувати існуючі рекомендації Global MEAL, інструменти та шаблони на відповідних етапах проектного циклу.Активно просувати стандарти запобігання сексуальній експлуатації та насильству (PSEA) в Міжнародному Медичному Корпусі та серед громадян, що отримують його послуги.Сприяти створенню позитивного іміджу та загальної довіри до організації, зокрема через застосування Кодексу поведінки, етики, цінностей і позиції щодо внутрішніх і зовнішніх учасників.Проектний дизайн та плануванняРозробка та координація оцінки потреб і аналізу ситуації за допомогою різних підходів (наприклад, прямий збір даних, вторинні джерела, SWOT-аналіз) і слідкувати, що оцінка потреб і розробка проекту пов’язані між собою.Забезпечити дотримання вимог моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) для донорів під час розробки пропозиції, такі як обов’язкові показники для донорів та додатків для документів, тощо.Підтримка програми та команди моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) у розробці системи оцінки результатів, теорії змін, логічної структури та плану MEAL, включаючи показники для існуючих і нових проектів.Визначати бюджет/ресурси, які необхідні для діяльності проектів моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL).Представляти організацію в робочих групах моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL), сприяючи позитивному іміджу компанії.Система Моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL)Дотримуватися повних процедур моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) та оперативних планів у рамках місії та розробляти узгоджені інструменти збору даних із залученням різних зацікавлених сторін (команда проекту, партнери).Забезпечувати, що дані підзвітності постраждалому населенню (AAP) регулярно збираються протягом усього проектного циклу, що дозволяє програмувати та коригувати дії на основі фактичних даних.Розробляти стратегії збору даних для створення звітності для проектів під час місії.Здійснюйте нагляд за збором та своєчасним наданням статистичних даних із закладів охорони здоров’я та інших центрів.Збирати статистику з секторів охорони здоров’я, харчування, інженерні комунікації (WASH), психосоціальна підтримка (MHPSS), протидія гендерному насильству (GBV) та FLS (якщо цей сектор присутній та застосовується) та аналізувати наскрізні показники.Співпраця з офісом Моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання (MEAL) у країні для розробки та підтримки системи управління даними, включаючи оновлення, усунення несправностей та оперативне вирішення всіх проблем у міру їх виникнення.Підтримка впровадження системи Супутникового відстеження та віддаленого моніторингу. Співпраця з технічним персоналом у підтримці управління якістю даних і плановому моніторингу програм.Оцінка якості зібраних даних. Контроль усіх підводних каменів, та пом'якшення проблем з даними.Координувати звичайні перевірки якості даних, що проводяться на різних робочих місцях, збирати результати на рівні проекту та розробляти плани дій для впровадження коригувальних заходів.Керувати інструментами та методами для оцінки якості та безпеки даних.Забезпечити дотримання етичних норм під час збору та управління всіма даними; запроваджувати практику згоди на обробку інформації під час усіх інтерв’ю та опитувань, а також зменшувати ризики втрати конфіденційності інформації під час зберігання та передачі даних.Ідентифікувати та знаходити резервну документацію для створення звітності за показниками.Зберігати дані на рівні місії відповідно до протоколів захисту даних Міжнародного Медичного Корпусу.Методи вибіркиВикористовувати статистичні методи вибірки, враховуючи бажану потужність, тип опитування чи оцінювання (наприклад, одноточкове чи багатоточкове; базова чи кінцева), мету опитування чи оцінювання (наприклад, перевірка змін чи отримання точки поширеності) і бюджетні обмеження.Переглядати підхід до вибірки, запропонований експертом/консультантом (якщо наявні).Розробити структуру вибірки та розрахувати розмір вибірки для опитувань, включаючи виконання рекомендацій донорів для проведення опитувань.Якісні та кількісні методиВикористовувати різні якісні та кількісні методи збору даних, включаючи структуровані/напівструктуровані інтерв’ю, інтерв’ю з ключовими інформаторами, глибинні інтерв’ю, групові дискусії, фокус-групи та прямі спостереження як інструмент МіО.Проводити тренінги щодо якісних методів збору даних для програм, інтерв’юерів та персоналу відділу моніторингу, оцінки, підзвітності та навчання.Відстежувати соціальну динаміку, управляти помилками/упередженнями та стратегіями їх мінімізації, а також забезпечувати репрезентативність зібраних даних для населення (уникати надмірної залежності від лідерів громад, місцевої влади та/або органів державної влади як першоджерел для визначення потреб та вподобань громад).Координувати логістику збору даних, управління даними та забезпечувати наявність необхідних ресурсів.Застосовувати різні методики інтерв’ю (структуровані/напівструктуровані) і використовувати відповідні анкети для досягнення цілей моніторингу, якщо це доречно.Розробляти структури баз даних для зберігання та маніпулювання кількісними даними.Впроваджувати відповідні та рекомендовані принципи опитування.Здійснювати регулярні/за потреби відвідування робочих місць для моніторингу процесу збору даних задля забезпечення якості даних.Мобільний збір даних та збір даних вручнуВизначати відповідні інструменти збору даних на основі мети, переваг і недоліків методів збору мобільних даних.Створення простої та складної анкети за допомогою форми XLS і налаштування мобільних телефонів та планшетів для мобільного збору даних.Встановлення та налаштування мобільних засобів збору даних (OKD collect, Kobo collect, ONA collect тощо) на смартфонах або планшетах.Підвищити спроможність інших співробітників у розробці XLS-форм та налаштуванні мобільного збору даних.Аналіз даних, включаючи використання статистичного програмного забезпеченняЗастосовувати стандартні методології для аналізу даних, щоб можна було порівнювати та агрегувати їх у часі та між різними проектами.Підтримувати MEAL та команду проєкту/програми у проведенні статистичного аналізу, включаючи описовий (одновимірний та двовимірний аналіз даних) та інференційний аналіз з використанням статистичного програмного забезпечення.Виконувати якісний текстовий аналіз та розробляти тематичні плани (кодування).Тріангуляція висновків з декількох якісних і кількісних джерел.Інтерпретувати статистичні дані для використання в процесі прийняття рішень і синтезувати кількісну та якісну інформацію для написання звітів і прийняття рішень.Розгортати впровадження DHIS2 там, де це доречно і можливо.Розробка оцінюванняПідтримка в розробці ТЗ для внутрішніх і зовнішніх базових досліджень, проміжних оцінок, фінальних оцінок, а також формулюванні питань для різних типів досліджень, таких як аналіз бар'єрів, аналіз ринку та дослідження знань, ставлення та практик (ЗСП).Визначити необхідні ресурси для проведення оцінювання, такі як інформація, експертиза, персонал, інструменти та бюджет.Управління адміністративним та логістичним процесом оцінювання із залученням зовнішніх оцінювачів.Підтримувати підготовку та контролювати збір даних для внутрішньої оцінки ефективності, а також розробляти та узагальнювати висновки, отримані за допомогою партисипативних методів оцінювання (активно залучаючи до оцінювання постраждалі громади).Визначення можливостей для проведення офіційних досліджень з використанням епідеміологічних методів, таких як когортне дослідження або дослідження "випадок-контроль"; співпраця зі штаб-квартирою та технічним персоналом у розробці та проведенні досліджень відповідно до стратегії діяльності представництва в країні.Техніки подання інформаціїПисати повні описові звіти (оцінки потреб, внутрішні огляди, звіти про прогрес) та резюме.Представляти інформацію та "розповідати історію" проекту різним аудиторіям та особам, які приймають рішення, на основі результатів аналізу та моніторингу.Перевіряти точність звітів і подання інформації, включаючи використання відповідних графіків і таблиць.Поширення якісних і кількісних результатів з використанням встановленої інформаційної панелі або системи відповідно до узгодженої періодичності.Представляти дані підзвітності з постраждалими групами у спрощених, але інформативних форматах, що відображають дезагреговане сприйняття громадою якості гуманітарних дій та зобов'язань щодо підзвітності.Звітувати та ділитися результатами оцінювання із зацікавленими сторонами. Управління та лідерствоНадавати підтримку офісу Представництва у визначенні потреб у людських ресурсах у відділі MEAL, а також допомагати у підборі персоналу, адаптації та навчанні, коли це необхідно.Забезпечення технічного нагляду та координації роботи MEAL фахівців та спеціалістів з обробки даних на місцях.Створювати та підтримувати робоче середовище взаємної поваги, де члени команди прагнуть досягти досконалості.Розвиток потенціалу та навчанняЗабезпечити навчання на основі виявлених прогалин.Забезпечити коучинг/наставництво персоналу та навчання на робочому місці для покращення навичок персоналу у сфері MEAL.Проведення тренінгів та навчання на робочому місці для персоналу та волонтерів Міжнародного Медичного Корпусу на основі навичок, необхідних для діяльності у сфері MEAL.Підтримувати програмний персонал додатковим навчанням та наставництвом щодо рутинних процедур моніторингу та методів спостереження.Організовувати щорічні тренінги з підвищення кваліфікації з питань підзвітності/механізм зворотного зв'язку та реагування на основі відгуків громади для персоналу та волонтерів.Управління знаннями та навчанняПідтримка в розробці механізмів і процесів управління знаннями та навчання для місії, забезпечуючи при цьому відповідність цих механізмів керівним принципам Міжнародного Медичного Корпусу.Створити базові системи навчання, які включають результати програмних досліджень, отримані уроки, досягнення та прогалини, а також розробити всі інструменти, необхідні для підтримки практики навчання. Сприяти проведенню оглядів за результатами діяльності та аналізу отриманих уроків, включаючи дані, зібрані за допомогою Механізму зворотного зв'язку та реагування на основі відгуків громади та інших партисипативних форм залучення громадськості та збору зворотного зв'язку.Механізм зворотного зв'язку та реагування на основі відгуків громади (CBFRM)Забезпечити технічну підтримку команді та дотримуватися ключових концепцій і зобов’язань щодо підзвітності перед постраждалим населенням (AAP), включаючи IASC CAAP, CHS і гуманітарну хартію Sphere.Впроваджувати та моніторити CBFRM, ініціативи та практики підзвітності в рамках місії.Керувати впровадженням методологій проведення консультацій з громадами щодо їхніх уподобань, виходячи з операційного контексту.Міжсекторальні темиПідтримка персоналу та керівництва програм Міжнародного Медичного Корпусу у впровадженні критично важливих концепцій щодо гендеру, віку, захисту людей з інвалідністю в усіх проектах та програмах шляхом:Підтримки спеціального аналізу гендерної, захисної та конфліктної чутливості, який може знадобитися програмам. Інтеграції збору інформації, пов'язаної з демографічною вразливістю та контекстуальними ризиками (гендер, вік, інвалідність, навколишнє середовище тощо), в усі заходи MEAL для забезпечення доказової бази.Подальша співпраця з командами програм для використання отриманих результатів і посилення діяльності відповідно до гендерних, захисних і конфліктно-чутливих підходів.Мінімальні вимогиВища освіта бакалавра в галузі соціальних наук, громадської охорони здоров’я, статистики або міжнародного розвитку, з релевантним досвідом роботи або досвідом роботи у MіО, епідеміології, громадському здоров’ї та управлінні медичною інформацією. Бажано ступінь магістра або вищий освітній ступінь у галузі соціальних наук, охорони здоров’я, статистики або міжнародного розвитку. Поєднання відповідної освіти та досвіду може бути замінене еквівалентним чином.Як мінімум 3 роки відповідного, прогресивного досвіду роботи в галузі, включаючи мінімум два роки прикладного досвіду роботи з гуманітарною організацією в розробці, реалізації та контролю за моніторингом та оцінкою у відповідних секторах.Продемонстрований досвід управління командами та підвищення потенціалу персоналу в складному програмуванні.Досвід використання якісного та кількісного програмного забезпечення для аналізу даних.Досвід роботи з мобільною платформою збору даних.Мати змогу виявити прогалини в знаннях персоналу щодо концепцій і навичок MEAL і провести навчання з цих тем.Здатність писати повні описові звіти (оцінка потреб, внутрішні перевірки, звіти про хід роботи) і резюме роботи.Продемонстроване розуміння принципів захисту та конфіденційності даних як частини практики збору та управління даними, а також здатність поважати та підтримувати конфіденційність отриманих даних.Володіння програмами Microsoft Office, включаючи Word, Excel, Outlook, PowerPoint і Teams.Компетентність у використанні статистичного програмного забезпечення EPI-Info, SPSS та STATA.Володіти навичками роботи з програмним забезпеченням якісного аналізу даних, таким як MaxQDA, NVivo, Atlas.ti.Володіти навичками роботи з мобільним програмним забезпеченням для збору даних, таким як Ona, KoboToolBox.Ставити перед командою організаційні цілі.Підтримувати інновації та організаційні зміни, коли це необхідно.Навички аналітичного, концептуального та стратегічного мислення. Будувати відносини на принципах співпраці та сприяти командній роботі.Володіння англійською на високому рівні (говоріння – читання – письмо).Володіння українською та російською мовами на високому рівні (говоріння – читання – письмо).Норми поведінкиВідповідно до даної посади, людина повинна сприяти та заохочувати культуру дотримання та етики в усій організації та підтримувати чітке розуміння стандартів відповідності Міжнародного Медичного Корпусу та етичних стандартів донорства. Співробітники також несуть відповідальність за запобігання порушення нашого кодексу поведінки та етичних норм, які можуть включати конфлікти інтересів чи етичних норм чи політики безпеки. Якщо ви бачите, чуєте або дізнаєтеся про порушення кодексу поведінки та етичних норм чи політики безпеки , ви зобов’язані про це повідомити. Якщо це наглядова позиція, слід подавати приклад етичної поведінки через власну поведінку та нагляд за роботою інших; забезпечити, щоб ті, хто звітує перед вами, мали достатні знання та ресурси для дотримання стандартів, викладених у кодексі поведінки та етичних норм; контролювати відповідність підлеглих працівників; забезпечити дотримання кодексу поведінки та етичних норм та політики Міжнародного Медичного Корпусу, включаючи політику безпеки та захисту від приниження, знущання та сексуальних домагань на робочому місці, постійно та справедливо; підтримувати працівників, які сумлінно піднімають такі питання або виражають занепокоєння. Безпека Всі співробітники поділяють відповідальність та зобов’язання щодо безпеки та захисту населення, з яким ми працюємо, включаючи особливо вразливі категорії дорослих та дітей. Це включає захист від наступної поведінки наших співробітників або партнерів: сексуальна експлуатація та насилля; експлуатація праці, нехтування або насилля над дітьми, дорослими, що відносяться до групи ризику або ЛГБТ-представниками; будь яка форма торгівлі людьми. Рівні можливості Міжнародний Медичний Корпус з гордістю надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам без урахування раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, інвалідності або статусу ветерана. International Medical Corps пишається тим, що надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного чи етнічного походження, віку, інвалідності чи статусу ветерана.

Посмотреть контакты →