Maintenance Supervisor/ Керівник служби технічного обслуговування

Описание

Position Description: This position is a second senior position in a large Facilities section, which reports directly to the Managing Engineer (ME). Incumbent backs up full scope of ME duties and other maintenance supervisory staff. Position is responsible for residential property maintenance program, and directly supervises a team of fifteen tradesmen. Employee is responsible for daily coordination and communication with customers, task allocation, policy adherence, safety controls, and equipment.Qualifications required:Education: University degree in Engineering, Construction and Maintenance Management or Architecture is required.Prior Work Experience: 4 years of progressive management responsibility in design, planning and estimating of construction projects within a large-scale maintenance program. One year shall include direct responsibility for on-site construction or maintenance, including supervision of maintenance staff. Language Proficiency: Good working knowledge in English (speaking/reading/writing)Good working knowledge in Ukrainian (speaking/reading/writing)Skills/knowledge: Advanced knowledge of a wide variety of construction and maintenance techniques, procedures, safety and respective terminology. Ability to identify & analyze problems and to develop and evaluate solution options. Developed ability to prepare and monitor budgets, plan projects, set priorities, organize and manage work of a large technical work force. Superb leadership, customer service and communication skills. Proficient user of MS Office. Deadline for applications: March 4, 2024Опис посади: Ця посада є другою за старшинством у великій секції об'єктів, яка безпосередньо підпорядковується керуючому інженеру (КІ). Особа, що займає посаду, заміщає повний обсяг обов'язків КІ та іншого керівного персоналу з технічного обслуговування. Посада відповідає за програму технічного обслуговування житлової власності та безпосередньо керує командою з п'ятнадцяти фахівців різних професій. Співробітник відповідає за щоденну координацію та спілкування з клієнтами, розподіл завдань, дотримання політик, контроль за безпекою та обладнанням. Необхідні кваліфікації: Освіта: Університетський ступінь з інженерії, управління будівництвом та технічним обслуговуванням або архітектури є обов'язковим. Досвід роботи: 4 роки прогресивної управлінської відповідальності у проєктуванні, плануванні та кошторисі будівельних проектів у масштабній програмі технічного обслуговування. Один рік має включати безпосередню відповідальність за будівництво на місці або технічне обслуговування, включаючи керівництво персоналом з технічного обслуговування. Володіння мовами: Добре робоче знання англійської мови (говоріння/читання/письмо) Добре робоче знання української мови (говоріння/читання/письмо) Навички/знання: Просунуті знання широкого спектру технік та процедур будівництва та технічного обслуговування, безпеки та відповідної термінології. Здатність ідентифікувати та аналізувати проблеми, розробляти та оцінювати варіанти рішень. Розвинені навички підготовки та контролю за бюджетами, планування проектів, встановлення пріоритетів, організації та керування роботою великого технічного персоналу. Відмінні лідерські якості, навички обслуговування клієнтів та комунікації. Впевнений користувач MS Office. Термін подачі заявок: 4 березня 2024 рокуПосилання https://erajobs.state.gov/dos-era/ukr/vacancysearch/searchVacancies.hms (Vacancy #Kyiv-2024-06)

Посмотреть контакты →