Яка основна причина різкого зростання цін на продукти харчування » — новости экономики Украины | Экономика

Ціновий перегрів ринку продовольчих товарів призвів до різкого погіршення рівня життя пересічних українців. На це вплинули як внутрішні, так і зовнішні фактори.

Наростаючі ризики на ринку продовольчих товарів український економіст Олександр Гончаров пов’язує з тим, що український уряд допустив продаж за кордон практично всієї вирощеної продовольчої пшениці, а водночас керівництво Китаю зуміло накопичити понад 50% усіх запасів зернових у світі.

«Така поведінка Китаю вестиме до різкого зростання цін на продукти, а деякі країни – навіть до голоду. Що відбуватиметься у нас в Україні? Передбачити не складно – більша частина економічно активних представників малого та середнього бізнесу в сільському господарстві та харчопромі в цей період буде розорятися», – переконаний Гончаров.

Зазначимо, що найбільш прискореними темпами розвивається той сегмент національного АПК, який зорієнтований на експорт рослинницької сільськогосподарської сировини. Експорт сільськогосподарської сировини позбавляє ресурсної бази переробно-харчові підприємства, що у підсумку призводить до необов’язкового імпорту готових харчових продуктів.

Економіст

Источник